news

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО АУДИТОРИИ ЗА ИЗПИТИТЕ ОТ ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Август 26, 2020

 

1-ви курс

Дисциплина Дата на изпит Аудитория ФДМ Начален час
Химия 15.09. 3, 4 13.00 ч.  (виж списък тук)
Физика 16.09. 3, 4 8.00 ч.  (виж списък тук)
Биология на човека 03.09. 2, 3 8.00 ч.  (виж списък тук)
Латински език 21.09. on-line изпит 10.00 ч.  (виж списък тук)
Чужд език 31.08. on-line изпит 10.00 ч.
Информатика 11.09. on-line изпит 10.00 ч.  (виж списък тук)
Цитология и ембриология на човека 04.09. 2, 3 13.00 ч.  (виж списък тук)
Дентално материалознание 17.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
 
 

2-ри курс

Анатомия и хистология на човека 08.09. 1, 2, 3, 4 8.00 ч.  (виж списък тук)
Биохимия 01.09. 1 8.00 ч.  (виж списък тук)
Биофизика 11.09. 3 13.00 ч.  (виж списък тук)
Медицинска психология 31.08. сем.зала к-ра 13.00 ч.  (виж списък тук)
Физиология на човека 10.09. 3 13.00 ч.  (виж списък тук)
Микробиология 02.09. 3 8.00 ч.  (виж списък тук)
Социална медицина и медицинска етика 03.09. сем.зала к-ра 13.00 ч.  (виж списък тук)
Медицина на бедствените ситуации 14.09. on-line изпит 8.00 ч.
Пропедевт.протетична дентална медицина 04.09. сем.зала к-ра 13.00 ч.
 
 

3-ти курс

Фармакология 31.08. 1, 4 8.00 ч.  (виж списък тук)
Патофизиология 10.09. 3 аудитория ПУЦ 8.00 ч.  (виж списък тук)
Хигиена и епидемиология 12.09.  събота  К-ра Хигиена и мед.екология 8.00 ч.  (виж списък тук)
Обща хирургия 09.09.

сем.зала к-ра

II хирургия

8.00 ч.  (виж списък тук)
Предкл.консервативно зъболечение 11.09. 1 8.00 ч.  (виж списък тук)
Пропедевт.ОЛЧХ 02.09. 1, 4 8.00 ч.  (виж списък тук)
Пропедевтика детска дентална медицина 03.09. 1, 4 8.00 ч.  (виж списък тук)
Обществено дентално здраве 08.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
Орална патология 04.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
 
 

4-ти курс

Патоанатомия 18.09. Учебен сектор катедра Патоанатомия 13.00 ч.  (виж списък тук)
Оториноларингология 11.09. сем.зала к-ра УНГ - вход от бул."Ген.Д. Николаев"26 8.00 ч.  (виж списък тук)
Вътрешни болести   -    
Педиатрия и инфекциозни болести 15.09. сем.зала к-ра Педиатрия 8.00 ч.  (виж списък тук)
Съдебна медицина      
Акушерство и гинекология 17.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.
Дентална профилактика 14.09. 1, 2 8.00 ч.  (виж списък тук)
Образна диагностика  16.09. 1 13.00 ч.  (виж списък тук)
Дентална алергология 10.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
 
 

5-ти курс

Дерматовенерология 11.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
Неврология и психиатрия 14.09. сем.зала к-ра Неврология 8.00 ч.
Очни болести      
Клиника протетична дентална медицина 23.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
Клиника консервативно зъболечение 21.09. 3 8.00 ч.  (виж списък тук)
Физиотерапия  17.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
Клиника ДОЛЧХ 24.09. 2 13.00 ч.  (виж списък тук)
Клиника детска дентална медицина 18.09. 2, 3 8.00 ч.  (виж списък тук)
Ортодонтия 16.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)
Пародонтология 15.09. 4 8.00 ч.

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ОЛЧХ 11.09. 1 13.00 ч.  (виж списък тук)
ОРТОДОНТИЯ 02.09. 1 13.00 ч.  (виж списък тук)
ПАРОДОНТОЛОГИЯ 31.08. 3 13.00 ч.  (виж списък тук)
ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 10.09. 2 8.00 ч.  (виж списък тук)
КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 01.09. 3 8.00 ч.  (виж списък тук)
ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 03.09. сем.зала к-ра 8.00 ч.  (виж списък тук)