news

Държавни стипендии

Октомври 21, 2020

Уважаеми кандидат-стипендианти,

 

Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения живот, необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия ще бъдат приемани само онлайн.

 

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант, който трябва да подава документи, трябва да направи следното:

 

1. Да подготви необходимите за кандидатстването си документи, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София с критериите и необходимите документи за кандидатстване.

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.

3. Да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.

4. Да наименова файла с документите си по модела: ФДМ__фак. номер__мобилен телефон

5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на Учебен отдел на ФДМ stipendii@fdm.mu-sofia.bg