news

Държавни стипендии по ПМС-90

Октомври 26, 2023

Уважаеми кандидат-стипендианти,

 

необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия за зимен семестър на учебната 2023-2024г. ще бъдат приемани САМО ОНЛАЙН на имейл  stipendii@fdm.mu-sofia.bg

 

Подаването на документите ще се извърши в периода 27.10.2023 г. до 16 часа на 17.11.2023 г. 

Получените имейли след този час няма да бъдат разглеждани!


 

МОЛЯ ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КРИТЕРИИ И СРОКОВЕ

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър

 

Критерии и срокове

 

Заявление-декларация

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ КАНДИДАТИ,
НЕОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕДОВНИ СТИПЕНДИИ - от 15.11 до 17.11.2023 г. 

 

Заявление за еднократна помощ