news

Държавни стипендии

Март 23, 2021

Уважаеми кандидат-стипендианти,

 

необходимите документи за кандидатстване за държавна стипендия ще бъдат приемани само онлайн.

 

За тази цел, всеки кандидат-стипендиант, който трябва да подава документи, трябва да направи следното:

 

1. Да подготви необходимите за кандидатстването си документи, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София с критериите и необходимите документи за кандидатстване. Форматът на приложените документи задължително да бъде PDF.


2. Да провери коректността и пълнотата на документите си.


3. Да ги сканира в един единствен файл с резолюция от 150-200 dpi.


4. Да наименова файла с документите си по модела: ФДМ__фак. номер__мобилен телефон


5. Да изпрати файла с документите си на пощенската кутия на Учебен отдел на ФДМ stipendii@fdm.mu-sofia.bg

 

Крайният час за подаване на заявленията с приложените документи е 15.00 часа на 09.04.2021 г. Получените имейли след този час няма да бъдат разглеждани!

 

 

Критерии и срокове за стипендии

 

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за летен семестър

 

Заявление-декларация