news

Допълнителна сесия за учебна 2019/2020 година

Септември 23, 2020

График за допълнителна сесия на уч. 2019 - 2020 г.

 

28 септември - 09 октомври 2020 г.

Такса за изпит - 60 лв.

 

Банкова сметка за заплащане на такси за обучение

сметка: BG12BNBG 9661 3100 1304 01
BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

Всички заявления се подават само on-line на адрес: bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg не по-късно от 2 дни преди датата на изпита.

 

Необходимaта информация - три имена, курс, факултетен номер, актуален електронен адрес за обратна връзка и изпитната/-ите дисциплина/-и – се посочват в приложената регистрационна форма.

Молба за явяване на изпит