news

Допълнителна сесия за семестриални изпити

Септември 20, 2023

Допълнителна сесия за семестриални изпити (1-5 курс)

от 26.09.2023 г. до 13.10.2023 г.

Обучение на български език

 

Регистрацията за изпити ще се извърши онлайн.

 

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ  -  линк за записване 
 


Линкът за записване ще бъде активен от 13.00 часа на 20.09.2023 г. до 09.00 часа на 25.09.2023 г.

След тази дата пропусналите да се запишат, няма да имат право да се явят на допълнителна сесия.

След попълване на формуляра копие от регистрацията се връща автоматично на съответния е-mail адрес.
 

Таксата за явяване на изпит е :

  • 60 лв. за български студенти

  • 60 лв. за студенти, приети по ПМС №103 и № 228

  • 90 лв. за чуждестранни студенти


Основание за плащане – името на дисциплината (или дисциплините).

Към регистрацията за изпит/и задължително се прикачва документ за платена такса.

С един документ може да заплатите за няколко изпита (изброени кои са те).

Записването за практически изпити се извършва в съответните катедри!

 

сметка: BG12BNBG 9661 3100 1304 01

 

Extract from the RULES for preparation and organization of academic year 2022/2023: 

 

Students shall be allowed to sit for the exams during the regular session (January and June), September redeeming session and one additional session. 

Students have the right to sit for an exam no more than 6 times in each of the special disciplines for the entire study period.