news

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Юни 16, 2022

18 – 29 юли 2022 г.

 

 

Дисциплина

 

Дата на изпит

 

Място на провеждане

 

Начален час

 

О Л Ч Х

18.07.2022

3 аудитория

8.00 ч. –обучение на бълг.език

и англ.език

 

Пародонтология

 

20.07.2022

Семинарна зала на катедрата

8.00 ч. –обучение на бълг.език

и англ.език

 

Ортодонтия

 

22.07.2022

Семинарна зала на катедрата

8.00 ч. –обучение на бълг.език

и англ.език

Детска дентална медицина

25.07.2022

2 аудитория

8.00 ч. –обучение на бълг.език

и англ.език

Консервативно зъболечение

27.07.2022

Семинарна зала на катедрата

8.00 ч. –обучение на бълг.език

и англ.език

Протетична

дентална медицина

29.07.2022

Семинарна зала на катедрата

8.00 ч. –обучение на бълг.език

и англ.език

Такса за изпит:

- български студенти – 90 лв.

- чуждестранни студенти – 120 лв.

 

 

ТАКСИТЕ   СЕ   ВНАСЯТ  ПО БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

Основание за плащане – такса за изпит

 

Заявленията за изпит се подават задължително с прикрепен документ за платена такса за изпит само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 01.07.2022 г.,вкл.

 

Подадените молби на друг e-mail и след този срок няма да се разглеждат!