news

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Септември 15, 2022

 

Дисциплина

 

Дата на изпит

 

Място на провеждане на изпит

 

Час

Протетична дентална медицина

10.10.2022

катедра

8.00 ч.

Пародонтология

12.10.2022

катедра

8.00 ч.

Ортодонтия

14.10.2022

катедра

8.00 ч.

Консервативно зъболечение

17.10.2022

катедра

8.00 ч.

ОЛЧХ

19.10.2022

катедра

8.00 ч.

Детска дентална медицина

21.10.2022

I-ва аудитория

11.30 ч.

Такса за изпит:

- български студенти – 90 лв.

- чуждестранни студенти – 120 лв.

 

 

ТАКСИТЕ   СЕ   ВНАСЯТ   ПО   БАНКОВ   ПЪТ   НА   СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

Основание за плащане – такса за изпит

 

Заявленията за изпит се подават задължително с прикрепен документ за платена такса за изпит само on-line на адрес:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 05.10.2022 г.,вкл.

 

Подадените молби на друг e-mail и след този срок няма да се разглеждат