news

Допълнителна сесия на учебна 2020-2021

Септември 13, 2021

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

 

от 27.09.2021  до  08.10.2021 г.

 

 

Такса за изпит:

- български студенти – 60 лв.

- чуждестранни студенти – 90 лв.

 

 

ТАКСИТЕ   СЕ   ВНАСЯТ  ПО БАНКОВ  ПЪТ  НА  СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC  КОД:  BNBGBGSD

Основание за плащане – такса за изпит

 

Студентите, които желаят да се явят през настоящата допълнителна сесия, трябва да подадат молба със сканиран документ за платена такса на e-mail:

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 22.09.2021 г.,вкл.

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

 

 

Молба може да изтеглите оттук 

 

http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г.

 

Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска),

септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия.

 

Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини

за периода на цялото следване.