ad

БЕЗПЛАТНИ ПАРОДОНТАЛНИ ПРЕГЛЕДИ

Май 10, 2024

Съвременни изследвания подкрепят независима връзка между високото кръвно налягане и пародонтита (възпалително-деструктивно заболяване на венците и тъканите, поддържащи зъбите). Определянето на пародонтита като един от рисковите фактори за хипертония е в основата на съвместна инициатива на Българската лига по хипертония и на Факултета по дентална медицина, МУ – София, за едновременно извършване на скринингови прегледи за хипертония и на специализирани пародонтални прегледи сред населението.
 

Във връзка с това, на 15 май 2024 г., от 8:00 ч. до 16:00 ч., заедно с прегледите за установяване на високо кръвно налягане, в непосредствена близост до пункта пред Военномедицинска академия – София, във Факултета по дентална медицина, МУ – София, II етаж, кабинети 253-Г и 253-В, ще се провеждат безплатни пародонтални прегледи от специалисти по пародонтология, с възможност за последващо безплатно професионално почистване на съзъбието.