news

6 и 7 април неприсъствени дни за преподаватели и служители на МУ-София

Април 3, 2020

Със заповед на Ректора на МУ-София, 6 и 7 април (понеделник и вторник) 2020 година, са обявени неприсъствени работни дни за всички преподаватели и служители на Медицински университет – София за отбелязване на международния ден на здравето и патронния празник на Медицински университет – София. 

 

Заповедта е на основание чл. 32 ал. 1 т.1 и т.4 от Закона за висшето образование, чл.10 ал.1, предложение I-во от ПУДМУС, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед №  РД 01-219 от 02.04.2020 год.  на министъра на труда и социалната политика и Писмо № 9104-34/16.03.2020 г.  на министъра на образованието и науката.

 

В този период да бъде извършена организация за провеждане на санитарно-хигиенни дейности по почистване на работни помещения за изпълнение на противоепидемични мерки във всички структурни звена на висшето училище, съгласно нормативните изисквания.

Прикачени файлове