news

02.11.2021г. - неучебен и неприсъствен ден

Октомври 29, 2021

ЗАПОВЕД №РК36-2898/29.10.2021 г.

 

 

На основание чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПУДМУС и доклад вх. №6875/28.10.2021 г. на декана на Факултета по дентална медицина към Медицински университет - София

 

ОБЯВЯВАМ

2-ри /втори/ ноември 2021 г., патронния празник на ФДМ, за неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички служители във Факултета по дентална медицина.

 

 

 

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН

Ректор на МУ-София