Указател

Деканат

проф. д-р Божидар Йорданов, дм

Декан

Телефон: +359 2 952 35 48

Email:

доц. д-р Емилия Карова, дм

Зам. Декан УД

Телефон:

Email:

доц. д-р Васил Свещаров, дм

Зам. Декан НД и СДО

Телефон:

Email:

проф. д-р Лаура Андреева, дмн

Зам. Декан ЛДД

Телефон:

Email:

доц. д-р Тодор Узунов, дм

Зам. Декан М и ЧО

Телефон:

Email:

Димитър Пиперов

юрисконсулт

Телефон: +359 2 954 12 89

Email:

Мария Янева

секретар на декана

Телефон: +359 2 952 05 53

Email: dekanat@fdm.mu-sofia.bg

Мария Павлова-Кондрова

Експерт "Проекти и програми"

Телефон: +359 2 954 29 28

Email: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg

Валентина Иванова

технически сътрудник и деловодител

Телефон: +359 2 952 22 10

Email:

Катедри

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

проф. д-р Павел Станимиров, дм

ръководител катедра ДОЛЧХ

Телефон: +359 2 952 60 34

Email:

Д. Чакърова

секретар ДОЛЧХ - ет.10, каб.1010

Телефон: +359 2 954 13 12

Email: fdm.omfs@gmail.com

Протетична дентална медицина

доц. д-р Тодор Узунов, дм

ръководител катедра ПДМ

Телефон: +359 2 954 13 93

Email: prosthetic.dental.medicine@fdm.mu-sofia.bg

С. Кацарова

секретар ПДМ - ет.8, каб.814

Телефон: +359 2 954 13 80

Email: prosthetic.dental.medicine@fdm.mu-sofia.bg

Консервативно зъболечение

доц. д-р Севда Янчева, дм

ръководител катедра КЗ

Телефон: +359 2 953 11 72

Email:

Ц. Якимова

секретар КЗ - ет.10, каб.1014

Телефон: +359 2 954 13 79

Email: kkz@fdm.mu-sofia.bg

Детска дентална медицина

проф. д-р Наталия Грънчарова, дм

ръководител катедра ДДМ

Телефон: +359 2 954 12 02

Email: nataliagateva@yahoo.de

Е. Милчева

секретар ДДМ - ет.9, каб.912

Телефон: +359 2 954 12 92

Email: kddm@fdm.mu-sofia.bg

Ортодонтия

доц. д-р Владимир Петрунов, дм

ръководител катедра Ортодонтия

Телефон: +359 2 954 13 26

Email: dr.petrunov@mail.bg

А. Илиева

секретар Ортодонтия - ет.7, каб.702

Телефон: +359 2 954 10 41

Email: a.ilieva@fdm.mu-sofia.bg

Пародонтология

доц. д-р Антоанета Млъчкова, дм

ръководител катедра Пародонтология

Телефон: +359 2 851 88 00

Email:

М. Дочева

секретар Пародонтология - ет.4, каб.402

Телефон: +359 2 954 12 32

Email: periodontology@fdm.mu-sofia.bg

Образна и орална диагностика

проф. д-р Христина Михайлова, дм

ръководител катедра ОДД

Телефон: +359 2 952 28 18

Email: c.mihailova@fdm.mu-sofia.bg

В. Иванова

секретар ОДД - ет.1, каб.144

Телефон: +359 2 954 12 47

Email: venelina.ivanova@fdm.mu-sofia.bg

Обществено дентално здраве

доц. д-р Бойко Бонев, дм

ръководител катедра ОДЗ

Телефон: +359 2 954 27 45

Email: boyko.bonev@fdm.mu-sofia.bg

М. Мазгалова

секретар ОДЗ - ет.2, каб.230

Телефон: +359 2 954 12 25

Email: m.mazgalova@fdm.mu-sofia.bg

Учебен отдел

Петя Спасова

Организатор Учебен отдел

Телефон:

Email: bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg

А. Атанасова / С. Иванова

Обучение на студенти на български език

Телефон: +359 2 954 29 09

Email: bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg

А. Китанова / Д. Попова

Обучение на студенти на английски език

Телефон: +359 2 954 27 30

Email: students.office@fdm.mu-sofia.bg

Библиотека

д-р Диана Иванова

ръководител БНДИ

Телефон: +359 2 953 02 51

Email: bndi@fdm.mu-sofia.bg

Финансови и човешки ресурси и административно обслужване

Човешки ресурси

Полина Нанова

управител човешки ресурси

Телефон: +359 2 952 29 00

Email: shr@fdm.mu-sofia.bg

Счетоводство

Сева Колева

главен счетоводител

Телефон: +359 2 952 25 47

Email: skoleva@fdm.mu-sofia.bg

Силва Панева

заместник главен счетоводител

Телефон: +359 2 954 26 48

Email: s.papirska@abv.bg

Технически

арх. Костадинка Георгиева

ръководител сектор Технически

Телефон: +359 2 952 22 31

Email:

Снабдяване

Анета Симеонова

началник склад

Телефон: +359 2 952 35 71

Email:

Ремонт, поддръжка на денталната техника и стерилизация

Юрий Виденов

началник медицинска техника

Телефон: +359 2 954 13 20

Email:

Сигурност и информация

Николай Малковски

началник охрана

Телефон: +359 2 954 13 63

Email: