Указател

Деканат

проф. д-р Божидар Йорданов, дм

Декан

Телефон: +359 2 952 35 48

Имейл:

проф. д-р Емилия Карова, дм

Зам. Декан УД

Телефон:

Имейл:

проф. д-р Лаура Андреева, дмн

Зам. Декан ЛДД и НД

Телефон:

Имейл:

Димитър Пиперов

юрисконсулт

Телефон: +359 2 954 12 89

Имейл:

Мария Янева

секретар на декана

Телефон: +359 2 952 05 53

Имейл: dekanat@fdm.mu-sofia.bg

Мария Павлова-Кондрова

Експерт "Проекти и програми"

Телефон: +359 2 954 29 28

Имейл: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg

Валентина Иванова

технически сътрудник и деловодител

Телефон: +359 2 952 22 10

Имейл:

Катедри

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

проф. д-р Павел Станимиров, дм

ръководител катедра ДОЛЧХ

Телефон: +359 2 952 60 34

Имейл:

Д. Чакърова

секретар ДОЛЧХ - ет.10, каб.1010

Телефон: +359 2 954 13 12

Имейл: fdm.omfs@gmail.com

Протетична дентална медицина

проф. д-р Тодор Узунов, дм

ръководител катедра ПДМ

Телефон: +359 2 954 13 93

Имейл: prosthetic.dental.medicine@fdm.mu-sofia.bg

С. Кацарова

секретар ПДМ - ет.8, каб.814

Телефон: +359 2 954 13 80

Имейл: prosthetic.dental.medicine@fdm.mu-sofia.bg

Консервативно зъболечение

доц. д-р Севда Янчева, дм

ръководител катедра КЗ

Телефон: +359 2 953 11 72

Имейл:

В. Делчева

секретар КЗ - ет.10, каб.1014

Телефон: +359 2 954 13 79

Имейл: kkz@fdm.mu-sofia.bg

Детска дентална медицина

проф. д-р Наталия Грънчарова, дм

ръководител катедра ДДМ

Телефон: +359 2 954 12 02

Имейл: nataliagateva@yahoo.de

Е. Милчева

секретар ДДМ - ет.9, каб.912

Телефон: +359 2 954 12 92

Имейл: kddm@fdm.mu-sofia.bg

Ортодонтия

проф. д-р Владимир Петрунов, дм

ръководител катедра Ортодонтия

Телефон: +359 2 954 13 26

Имейл: dr.petrunov@mail.bg

А. Илиева

секретар Ортодонтия - ет.7, каб.702

Телефон: +359 2 954 10 41

Имейл: a.ilieva@fdm.mu-sofia.bg

Пародонтология

проф. д-р Антоанета Млъчкова, дм

ръководител катедра Пародонтология

Телефон: +359 2 851 88 00

Имейл:

М. Дочева

секретар Пародонтология - ет.4, каб.402

Телефон: +359 2 954 12 32

Имейл: periodontology@fdm.mu-sofia.bg

Образна и орална диагностика

проф. д-р Христина Михайлова, дм

ръководител катедра ОДД

Телефон: +359 2 952 28 18

Имейл: c.mihailova@fdm.mu-sofia.bg

В. Иванова

секретар ОДД - ет.1, каб.144

Телефон: +359 2 954 12 47

Имейл: venelina.ivanova@fdm.mu-sofia.bg

Обществено дентално здраве

проф. д-р Бойко Бонев, дм

ръководител катедра ОДЗ

Телефон: +359 2 954 27 45

Имейл: boyko.bonev@fdm.mu-sofia.bg

М. Колева

секретар ОДЗ - ет.2, каб.230

Телефон: +359 2 954 12 25

Имейл: m.koleva@fdm.mu-sofia.bg

Учебен отдел

Петя Спасова

Организатор Учебен отдел

Телефон:

Имейл: bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg

С. Иванова

Обучение на студенти на български език

Телефон: +359 2 954 29 09

Имейл: bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg

А. Китанова / Д. Попова

Обучение на студенти на английски език

Телефон: +359 2 954 27 30

Имейл: students.office@fdm.mu-sofia.bg

Библиотека

д-р Диана Иванова

ръководител БНДИ

Телефон: +359 2 953 02 51

Имейл: bndi@fdm.mu-sofia.bg

Финансови и човешки ресурси и административно обслужване

Човешки ресурси

Полина Нанова

управител човешки ресурси

Телефон: +359 2 952 29 00

Имейл: shr@fdm.mu-sofia.bg

Счетоводство

Сева Колева

главен счетоводител

Телефон: +359 2 952 25 47

Имейл: skoleva@fdm.mu-sofia.bg

Силва Панева

заместник главен счетоводител

Телефон: +359 2 954 26 48

Имейл: s.papirska@abv.bg

Технически

арх. Костадинка Георгиева

ръководител сектор Технически

Телефон: +359 2 952 22 31

Имейл:

Снабдяване

Анета Симеонова

началник склад

Телефон: +359 2 952 35 71

Имейл:

Ремонт, поддръжка на денталната техника и стерилизация

Юрий Виденов

началник медицинска техника

Телефон: +359 2 954 13 20

Имейл:

Сигурност и информация

Николай Малковски

началник охрана

Телефон: +359 2 954 13 63

Имейл: