Доц. д-р Надя Цецова Аврамова, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2024 г. и понастоящем – доцент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София; 
 • 2016г. – 2023 г. – главен асистент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2009г. – 2016г. – асистент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2007г. – 2009г. – стоматолог в МББАЛ, ВМА – София.

Образование:

 • 2019г. – висше образование по психология, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • 2015г. – специалност „Социална медицина и обществено дентално здраве”;
 • 2014г. – образователна и научна степен „доктор”;   
 • 2010г. – висше образование по обществено здраве и здравен мениджмънт, ФОЗ,  МУ – София;
 • 2006г. – висше стоматологично образование, СФ, МУ- София;
 • 2000г. – средно образование ПМГ „ Акад. Иван Ценов”, гр. Враца.

Научна степен: „Доктор“ (2014г.)

Академични звания и длъжности:

 • 2024г. - доцент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2016г. - главен асистент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2009г. - асистент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София.

Научна дейност:

 • Автор и съавтор на 36 статии, от които 26 в чуждестранни списания;
 • Автор и съавтор на 16 презентации на научни форуми, от които 12 с международно участие;
 • Съавтор в 1 учебник;
 • Автор на монографичен труд;
 • Над 100 цитирания, от които 92 в чуждестранни списания.