Проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2013г. и понастоящем – Професор в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2011г.- 2020г. – Зам. Декан по УД, ФДМ, София;
 • 2009г. и понастоящем – Ръководител Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2008г.- 2011г. – Зам. Декан по ЛД, ФДМ, София;
 • 2004г. – доцент в Катедра СМОСЗ, СФ, София;
 • 1991г. – асистент в Катедра СМОСЗ, СФ, София;
 • 1984г. – научен сътрудник в НОМС, СФ, София;
 • 1983-1984г. – стоматолог в Терапевтично отделение на РП гр. Лом;
 • 1980-1983г. – стоматолог в СЗУ с. Мокреш, Михайловградско;
 • 1978-1980г. – стоматолог в СО на РБ гр. Гоце Делчев.

Образование:

 • 2005г. – специалност „Обща стоматология”;
 • 1998г. – образователна и научна степен „доктор”;  
 • 1991г. – специалност „Социална медицина”;
 • 1989г. – специалност „Терапевтична стоматология”;
 • 1978г. – висше стоматологично образование, СФ, София;
 • 1972г. – средно образование ПГ „Я. Сандански”, гр. Г. Делчев.

Научна степен:

 • Дисертация на тема: "Стоматологична заболеваемост и потребности от стоматологична помощ на населението в Република България", 1998г.

Академични звания и длъжности:

 • 2013г. и понастоящем – Професор в Катедра ОДЗ, ФДМ;
 • 2011г. и понастоящем – Зам. Декан по УД, ФДМ, София;
 • 2009г. и понастоящем – Ръководител Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2008г.- 2011г. – Зам Декан по ЛД, ФДМ, София;
 • 2004г. – доцент в Катедра СМОСЗ, СФ, София;
 • 1991г. – асистент в Катедра СМОСЗ, СФ, София;
 • 1984г. – научен сътрудник в НОМС, СФ, София.

Научна дейност:

 • Автор и съавтор на 3 учебника;
 • Съавтор в 7 монографични труда;
 • Автор и съавтор на 98 статии, от които 17 в чуждестранни списания;
 • Автор и съавтор на 77 презентации на научни форуми, от които 30 с международно участие;
 • 77 цитирания, от които 18 в чуждестранни списания. 

Отличия:

 • 2018 г. - Signum Laudis II ст. на лента на МУ - София.