Д-р Иванка Михайлова Василева, доктор

 

Трудов стаж:
Медицински университет, Факултет по дентална медицина
Катедра "Обществено дентално здраве"

 • 2019г.– гл. асистент;
 • 2015г. – асистент;
 • 2011-2015г. – гл. асистент;
 • 2006-2011г. – ст. асистент;
 • 2002-2006г. - асистент.

Образование:

 • 2018г. - образователна и научна степен „доктор”;
 • 2016г. - висше образование, магистър по психология, Великотърновски Университет „Св.Св.Кирил и Методий“;
 • 2007г. – специалност „Обща стоматология”;
 • 2005г. – специалност „Социална медицина и организация на стоматологичното здраве”;
 • 2001г. – висше стоматологично образование, СФ, София
 • 1993г. – средно образование ЕГ „Гео Милев“, гр.Добрич

Научна степен : ,,Доктор“ (2018г.)

Научна дейност:      

 • Участие в написването на 2 учебника;
 • Автор и съавтор на 15 статии, от които 3 в чуждестранни списания;
 • Автор и съавтор на 14 презентации на научни форуми, от които 11 с международно участие.