Д-р Теодор Валентинов Йорданов

 

Трудов стаж:

  • От 2019 г. – лекар по дентална медицина;
  • От 2020 г. – главен лекар по дентална медицина на собствена дентална практика в гр. София;
  • 2021-2022 – лекар по дентална медицина - ординатор към Център за интегрирана дентална медицина, Факултет по дентална медицина, МУ-София;
  • От 2022 – редовен асистент към катедра Консервативно зъболечение и ендодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ-София.

Образование:

  • 2013 – Средно образование – ПМГ “ Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил; 
  • 2019 – Висше образование – Факултет по дентална медицина, МУ-София;
  • 2020-2023 – Специализант Оперативно зъболечение и ендодонтия във Факултет по дентална медицина, МУ-София.

Академични звания и длъжности:

  • редовен асистент към катедра Консервативно зъболечение и ендодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ-София.