Д-р Калин Кирилов Шияков, доктор

 

Трудов стаж:

  • От 09.2016 - Хоноруван асистент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
  • От 04.2003 - 09.2016 - Редовен асистент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, София.

Образование:

  • 2018 - образователна и научна степен „доктор”;
  • 2006 - специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
  • 2007 - специалност „Обща дентална медицина“;
  • 2002 - висше образование, МУ София, ФДМ;
  • 1996 - средно образование, Втора Английска Езикова гимназия, София.

Научна степен: „Доктор“ (2018г.)тема „Ортоградно лечение на случаи с фрактурирани инструменти в криви коренови канали“

Академични звания и длъжности:

  • 09.2016 и понастоящем - хоноруван асистент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ;
  • От 04.2003 - 09.2016 - Редовен асистент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, София.

Научна дейност:

  • Авторство в над 25 публикации и участия в научни форуми по темата „Отстраняване на фрактурирани инструменти от криви коренови канали“.