Д-р Ирина Калинова Ценова-Илиева, доктор

 

Трудов стаж:

  • 2015г. и понастоящем – асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
  • 2014г. – настоящ момент – лекар по дентална медицина.

Образование:

  • 2018г. - специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“;
  • 2008-2014г. - висше образование, лекар по дентална медицина, ФДМ, МУ-София;
  • 2003-2008г. - средно образование, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София.

Научна дейност:

  • Авторство – 5 в чуждестранни списания, 2 статии в българско списание;
  • Съавторство – 2 статии в чуждестранни списания;
  • Участия в научни форуми: 11th International Sofia Dental Meeting, 28th Annual Assembly of IMAB, 3rd International Biomedical Congress, 19ти Научен Конгрес на БЗС.