Д-р Евгени Ивайлов Станев, доктор

 

Трудов стаж:

 • От 2014 до 2017 – лекар по дентална медицина в дентална клиника с. Телиш, обл. Плевен;
 • От 2018 до момента – лекар по дентална медицина в дентална клиника „д-р Е. Станев“ с. Храбърско, София област;
 • От 2020 до 2021 – ординатор към Център за интегрирана дентална медицина, Факултет по дентална медицина, МУ-София; 
 • От 2021 до момента – Асистент към катедра Консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, МУ-София.

Образование:

 • 2003-2008 – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ – София; 
 • 2008-2014 – Факултет по дентална медицина, МУ-София;
 • 2018  до момента – Специализант Дентална клинична алергология във Факултет по дентална медицина, МУ-София.

Научна степен: „Доктор“ (2020)

Научна дейност:

 • Авторство: 6 научни публикации в международни и български научни списания;
 • Съавторство: 1 научна публикация международно научно списание;
 • Участие в проект в сътрудничество с Национален център по заразни и паразитни заболявания 2019;
 • ​​​​​​​Презентация в European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) congress – London 2020.