Доц. д-р Екатерина Стоянова Ботева, доктор

 

Трудов стаж - над 38 години:

 • 2022 - пред- и клинично обучение на английски език III, IV курс;
 • 2003-2014 - след дипломно обучение - СДО;
 • 1999 - Лекционно, практическо преподаване и упражнения, научен и практически кръжок 13 семестъра в II, III, IV, V курс и стажанти VI;
 • 1989-1999 - практическо обучение в III, IV, V курс;
 • 1985-1988 - клиничен контингент и консултант в ФДМ, МУ, София;
 • 1983-1985 - общопрактикуващ в село. Горно Павликени/Ловешко.

Образование и квалификации:

 • 2007 - Национален консултант по Оперативно зъболечение, Ендодонтия и Пародонтология;
 • 1991-1994 - Специализация по Терапевтична стоматология;
 • 1985-1988 - Докторантура по Хранене и зъбен кариес, МУ, София;
 • 1978-1983 - Maгистър по Дентална медицина, ФДМ, МУ, София.

Научна степен: 

Д. M. 1988 – Дисертация: „Влияние на различни диетични режими в етиопатогенезата на зъбния кариес“

Академични звания и длъжности:

 • 1999 - доцент в ККЗ, член на комисии за държавен изпит, за специалност, за докторанти, за специализанти, 13 семестъра спонсориран кръжок с участие на 50 студента;
 • 1996-1999 - главен асистент;
 • 1995-1996 - клиничен изследовател Нюкасъл на Тайн;
 • 1993-1996 - старши асистент;
 • 1993 - научен изследовател Лийдс;
 • 1989-1993 - научен сътрудник и асистент;
 • 1985-1988 - аспирант и дисертант.

Научни изследвания:

 • Награди: Първа награда за научна презентация на Европейската асоциация за кариесни изследвания ORCA – 1991, годишната награда на IAPD – 1997;
 • Финансирани проекти: Първи финансиран научен проект за 6 месеца ORCA– 1993, Лийдс, Първа награда за научен проект 9 месеца  на Интернационалната асоциация за дентални изследвания и Дентална фондация Бороу IADR/BDMF - 1995, и втора в 1999-2000. НИХФИ 1999-2000, Студентски Съвет– МУ 2013-2014 и СМН, МУ-първо в България дентално генетично изследване 2014 – 2015;
 • Автор на минимално инвазивната концепция в Консервативното зъболечение в профилактиката, кариесологията и ендодонтията, изнесена като 5 лекции 1993-2005, публикувана в 3 автообзорни статии с импакт фактор 2016, 2017 и 2018. 

Научна дейност:

 • Публикации 110, първи автор в 74, 51 на английски;
 • Монография 1;
 • Конгреси 68;
 • IF/импакт фактор Th.Reuters 33.451,Research Gate 1.99, Global 3.825;
 • CI/ цитации с цитейшън индекс 35 от 84;
 • Цитации на български 30, 84 на английски.

Членства в медицински организации:

 • 1992-2000 - Български лекарски съюз;
 • 1994 -          ORCA;
 • 2000 -           БЗС, 2004-2005 лектор на БЗС-13 лекции СДО;
 • 2003-2005 - Съвет за медицинска наука, МУ, София;
 • 1996-2008 - Балканска Стоматологична асоциация-BaSS;
 • 1995-1996 - Британски дентален съвет- BDC;
 • 1995-1996 - Център за човешко хранене-HNRC, UK;
 • 1990-2017 - Българско Научно дружество по дентална медицина.

Отличия, награди и свързани дейности:

 • Отличия за цялостен принос: 2009 BaSS, 2012 ФДМ, МУ;
 • 11 презентации на ICMS със спонсориран 13 семестъра студентски кръжок и 3 награди 2003-2015: 1 първа награда, 1 втора награда и награда на национален конкурс Експо Интелект;
 • Почетни награди/ за наука и Европейска интеграция, мемориални брошки: Сребърен рицарски кръст–WMA. Сребърен лъв на Университета в Нюкасъл, почетна връзка с бухал на - Gentlemen’s club, Лийдс, Обединеното Кралство;
 • Член на УС на магазин „Аптека М.З.Бояджиеви“– 125 години, VI поколения медицинска фамилия;
 • Председател на “Клуб 1000 години”.