Д-р Божидар Василев Кафелов

 

Трудов стаж:

  • от 2009 - лекар по дентална медицина в частна практика; 
  • от 2021 - хоноруван асистент в катедра "Консервативно зъболечение" - ФДМ-София;
  • от 2022 - клиничен асистент в Master in Advanced Endodontics към Universita degli studi di Siena.

Образование:

  • 2003 - средно образование - НПМГ "Акад. Любомир Чакалов";
  • 2009 - висше образование - ФДМ, МУ-София

 

 

Научна дейност:

  • Авторство: 2 статии;
  • Авторство и съавторство в научни форуми: над 20 участия.