Наши студенти активно участват в мобилности по Програма „Еразъм+”

 

В периода 01.10.2022 г. - 30.11.2022 г. наши студенти осъществиха мобилност с цел практика в Италия и Нидерландия.

Нестор Нотов,, VI курс и Георги Тодоров V курс посетиха Университета „Радбауд“ в Нидерландия, а Катерина Тунева и Кристина Дишкова от VI курс посетиха Университета на Кампания „Луиджи Ванвители“  - Неапол, Италия.

Практиката на студентите предвиждаше както теоретична, така и активна практическа работа с пациенти. 

Програма „Еразъм+” дава възможност на студенти, преподаватели и експерти да участват в мобилности с цел обучение, практика или преподаване.