Мобилност на наш преподавател по Програма „Еразъм+“

 

В периода 23-25 март доц. д-р Бойко Бонев, Ръководител на катедра „Обществено дентално здраве“ участва в мобилност с цел преподаване по покана на Университета "Св. Св. Кирил и Методий", в Скопие, Република Северна Македония.

Доц. Бонев представи лекция на тема „Комуникационни подходи за успешно лечение в денталната практика“, която предизвика интерес сред студенти и преподаватели в Стоматологичния факултет на университета.

С проф. Киро Ивановски, Декан на факултета, проф. Юлияна Николовска и доц. Даниела Велеска бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество - участия в проекти, научни форуми и др.