7th INTERNATIONAL STAFF WEEK, Валядолид, Испания

 

В периода 17-21 октомври 2022 г. във Валядолид, Испания се проведе 7th international STAFF WEEK, организирана от Университета на Валядолид, в която взе участие Дима Мандалева, „Експерт“ от отдел „Наука“във ФДМ.

В рамките на петдневната програма университетът домакин представи възможностите, които предлага за международно сътрудничество и различните видове мобилности по програма Еразъм+. Участниците в програмата бяха представители на различни университети от 21 държави от Европа, Азия и Южна Америка.

В рамките на събитието бяха представени и академичните звена и музея към университета на Валядолид, както и филиалът му в Сеговия.