Мобилност на преподаватели от Катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ на Факултета по Дентална Медицина, МУ-София

 

В периода 24 - 26 май 2022 г. д-р Боряна Илиева и д-р Вероника Василева от Катедра „ДОЛЧХ“ в изпълнение на Програма „Еразъм+” посетиха Университета „Луиджи Ванвители“, Неапол, Италия.

Д-р Илиева и д-р Василева бяха посрещнати изключително сърдечно от проф. Серджо Минучи от катедрата по експериментална медицина и проф. Анджело Итро от мултидисциплинарния отдел по медико-хирургични и дентални специалности.

В италианския университет д-р Василева проведе лекция на тема “Ендодонтска хирургия – индикации, оперативни техники, усложнения и следоперативни грижи”, а темата на лекцията на д-р Илиева беше “Бисфосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите (БАОНЧ) - етиология, рискови фактори, клинична картина, превенция и лечение”.

В рамките на престоя преподавателите успяха да посетят кампуса на университета, както и катедрите по медицина и дентална медицина - материалната база, аудиториите и лабораториите за научна и изследователска дейност.

По време на мобилността са обсъдени предизвикателствата в обучението на студенти по време на пандемията от Covid-19, както и идеи за съвместни проекти и участия в научни форуми.