Мобилност на преподавател от Катедра „Обществено дентално здраве“ по програма Еразъм+

 

В периода 06.06 - 10.06.2022 г. проф. д-р Лидия Катрова, доктор от катедра „Обществено дентално здраве" в изпълнение на Програма „Еразъм+” посети Университета Айдън, Истанбул, Турция.

Темата на лекцията на проф. Катрова беше „Дентална ергономия: Защо? Кога? Как?“ и беше посетена от Деканът на факултета проф. Тосун, студенти и преподаватели.

По време на престоя си, проф. Катрова беше запозната с университетската структура, системата на обучение по медицина и дентална медицина, материалната база за пред-клиниката и клиниката, аудиториите и семинарните зали, лабораториите за научна дейност и самостоятелна работа на модели от студентите. Представени бяха направленията за изследователска работа и основните подходи за осъществяване на клиничната дейност на студенти и преподаватели.

Преподавателите от турския университет изразиха интерес към разширяване на двустранното сътрудничество чрез развиване на програма по обществено дентално здраве.

Преподавателите от турския университет изразиха интерес към разширяване на двустранното сътрудничество чрез развиване на програма по обществено дентално здраве.