Конкурс за участие на служители от Факултета по Дентална медицина в програма Еразъм+

за академичната 2023-2024 година

 

Факултетът по Дентална медицина, Медицински Университет – София, обявява конкурс за избор на служители от ФДМ за участие в Програма Еразъм+ през академичната 2023/2024 година.

Документите се подават на имейл: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg  

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Автобиография на английски език.
  2. Програма на обучението.

За контакти и повече информация: тел. 02 9542928, както и на уебстраниците на Факултет по Дентална Медицина http://fdm.mu-sofia.bg/bg/erazm-i-proekti/mobilnost-na-personala-s-tsel-obuchenie/ и МУ-София https://www.mu-sofia.bg/programa-erazum/, където може да намерите и списък на приемащите университети - партньори на ФДМ.