Декански съвет

 

 

Деканът на факултета е хабилитирано лице на основен трудов договор с МУ, избран от Общото събрание на факултета и в своята дейност се подпомага от четирима заместник-декани, избрани от ФС:

  • Заместник-декан по учебната дейност;
  • Заместник-декан по научната дейност и СДО;
  • Заместник-декан по лечебно-диагностичната дейност;
  • Заместник-декан по международната интеграция и чуждоезиковото обучение.

 

Деканът се подпомага в дейността си от Деканския и Разширен Декански съвети.