Анкети

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФДМ-СОФИЯ  -  Попълни онлайн

 

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФДМ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19  -  Попълни онлайн

 

Резултати от анкетно проучване проведено от студентите във ФДМ

 

Анкетно проучване на студентите за оценка на качеството на преподаване в катедрата по „Детска дентална медицина“ – 2019 г.

Анализ на анкети, проведени сред студентите през м. май 2018 г.

First-year dental student's motivation and attitudes for choosing the dental profession - "Acta Medica Academica“, 2014, 43(2): 113-121.