Графици на учебни занятия

 

 

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – I курс  

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – II курс

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – III курс

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – IV курс

График за зимен семестър на уч.2021-2022 г. – V курс

 

Начало на учебната година - 27.09.2021 г.

 

График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2021/ 2022 година:

Зимен семестър от 27.09.2021 г. до 14.01.2022 г.
Януарска изпитна сесия от 18.01.2022 г. до 18.02.2022 г.
Летен семестър от 28.02.2022 г. до 10.06.2022 г.
Юнска изпитна сесия от 14.06.2022 г. до 15.07.2022 г.
Септемврийска поправителна сесия от 29.08.2022 г. до 16.09.2022 г.