news

Удължава се срока за подаване на документи за участие в конкурс за прием на ДОКТОРАНТИ

Май 20, 2020

Срокът за прием на документи за участие в конкурсите за докторанти в МУ-София,

обн. в ДВ бр. 15/21.02.2020г., се удължава до 28.06.2020 г.