news

ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО ПАТОАНАТОМИЯ

Септември 8, 2020

ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В УЧЕБЕН СЕКТОР ПАТОАНАТОМИЯ НА 18.09.2020 Г. ОТ 13,00 Ч.