news

Откриване на учебната 2019/2020 година - обучение на английски език

Октомври 16, 2019

Откриване на учебната 2019/2020 година - обучение на английски език

На 14.10.2019 г. в 1-ва аудитория на Факултета по дентална медицина тържественото бе открита учебната 2019-2020 г. за студентите от първи курс, обучение на английски език.
Проф. д-р Божидар Йорданов, дм – Зам. Декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение представи официалните гости начело с Декана на ФДМ - проф. д-р Андон Филчев, д-р, дн и заместник деканите – проф. д-р Красимира Янева, дм – Зам. Декан по УД, проф. д-р Мая Рашкова, дм – Зам. Декан по НД и СДО, проф. д-р Христина Попова, дм – Зам. Декан по ЛД, както и курсовият ръководител - доц. д-р Мариана Димова, дмн и д-р Димитриос Раллис – заместник курсов ръководител.
В залата присъстваха и много от преподавателите във факултета, представител на МФ, представител на ДЕОС, които също бяха представени на студентите.

За учебната 2019/2020 г., бяха записани общо 131 студенти обучение на английски език (жени - 59 и мъже - 72) от общо 20 страни:
- 116 от ЕС: Гърция - 39, Великобритания - 30, Германия - 13, Кипър - 7, Ирландия - 6, Италия - 6, Норвегия - 6, Нидерландия - 3, Швеция - 3, Дания - 2, Португалия - 1;
- 15 от страни извън ЕС: Турция - 5, Сирия - 2, Иран - 2, Канада - 1, Албания - 1, Китай - 1, Ливан - 1, Пакистан - 1, Руска Федерация - 1.

От записаните студенти - 122 са с приемен изпит – комбиниран тест по химия, биология и английски език, а 9 са с подготвителна година в ДЕОС.

 

Новоприетите студенти бяха приветствани от Декана на ФДМ – проф. д-р Андон Филчев, д-р, дн.

Като подарък за най-висок бал, заедно със студентските книжки Деканът връчи и първите бели престилки на Христина Кириази и Филип Даниел.