news

Откриване на учебната 2019/2020 година - обучение на български език

Септември 10, 2019

Откриване на учебната 2019/2020 година - обучение на български език

На 09.09.2019 г. в 1-ва аудитория на Факултета по дентална медицина тържественото бе открита учебната 2019-2020 г. за студентите от първи курс, обучавани на български език.

Проф. д-р Красимира Янева, дм – Зам. Декан по УД представи официалните гости начело с  Декана на ФДМ - проф. д-р Андон Филчев, д-р, дн и заместник деканите - проф. д-р Мая Рашкова, дм – Зам. Декан по НД и СДО, проф. д-р Божидар Йорданов, дм – Зам. Декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение, проф. д-р Христина Попова, дм – Зам. Декан по ЛД, както и курсовият ръководител - доц. д-р Мариана Димова, дмн и д-р Димитриос Раллис – заместник курсов ръководител.
В залата присъстваха и много от преподавателите във факултета, които също бяха представени на студентите.
В приветствието си проф. Янева поздрави първокурсниците за постигнатите високи резултати на приемните изпити.
- 326 кандидатствали за дентална медицина (жени – 223 и мъже – 103);
- 120 приети студенти по държавна поръчка (жени -70 и мъже – 50).
- 16 студенти – платено обучение.

Новоприетите студенти бяха приветствани от Декана на ФДМ – проф. д-р Андон Филчев, д-р, дн.

 

     

 

Като подарък за най-висок бал, заедно със студентските книжки Деканът връчи и първите бели престилки на:

- Силвия Асенова Христова, с бал 35,56
- Любен Димитров Димитров, с бал 35,08