news

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Ноември 20, 2020

Уважаеми колеги,

извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г., утвърден от АС на МУ-София на 24.09.2020 г. са публикувани в раздел „Обучение“ - http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/pravilnik-za-podgotovka-i-provezhdane-na-uchebnata-20202021g/