Текущи процедури

 

 

Конкурс за професор - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 16.12.2021 г. и публикуван в ДВ бр. 12 от 11.02.2022 г.