ВИПУСК 2020

 

Връчването на дипломите на лекарите по дентална медицина – випуск 2020 бележи едно ново начало в личния и професионалния им живот. С гордост заявяваме, че 168 студенти, обучавани на български език и 62 студенти, обучавани на английски език завършиха успешно и придобиха правото да практикуват като лекари по дентална медицина. 

Випуск 2020 завършва с един носител на „Златен Хипократ“ и 11 отличници – 10 български студенти и един, обучаван на английски език, които са удостоени с почетни плакети на ФДМ-София. По инициатива на Студентския съвет при МУ-София, утвърдена с решение на АС на МУ-София от 26.10.2020 г., отличните студенти получават парични награди. 

С изключителна гордост съобщаваме, че тази година д-р Радина Таскова завърши своето обучение с пълно отличие, за което е определена за носител на званието „Златен Хипократ“. С решение на АС на МУ-София от 26.10.2020 г. тя получава и парична награда на името на д-р Андрей Георгиев.  

Обучението по дентална медицина във ФДМ-София е предпочитано и от много чуждестранни студенти от различни държави по света. Независимо от трудностите по време на образователния процес и раздялата със семействата си, те успяха да завършат успешно, благодарение на своята упоритост и подкрепата на преподавателите си.

Сред успешно завършилите студенти от випуск 2020 е и д-р Пиетро Мауро, който завърши следването си с успех отличен 5.83 - най-високият успех до момента за студентите, обучавани на английски език.