ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


By Факултет по ден... - Posted on 12 September 2016

 Откриването на учебната 2016-2017 година за студентите от 1-ви курс дентална медицина ще се състои на 12.09.2016г. от 13.00 часа в 1-ва аудитория на ФДМ.

Share this