Административно обслужване на студентите


     Учебният отдел към ФДМ осъществява цялостната организация в обучението на студентите по дентална медицина – от тяхното записване в първи курс до успешното им дипломиране.

      Основна дейност на Учебния отдел е свързана с организация, ръководство и контрол на цялостната административна дейност в учебния профил, която се осъществява в:

     - ежедневно разглеждане и решаване на студентски проблеми, формулирани в молбите, които постъпват в Деканата;

     - записване на новоприети студенти;

     - заверка на семестрите и цялостна заверка на учебната година в Главната книга и студентските книжки по установения ред;

     - решаване на студентски проблеми в съответствие с Правилника за подготовка и организиране на учебната година;

 

        - изготвяне на дипломи, академични справки, верификации на документи от чужбина;

        - издаване на уверения, удостоверения и други.

       От 2000/01 година Учебния отдел на ФДМ - София работи с компютърна програма при административното обслужване на студентите

ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ

Share this